Laatste update op: 12 oktober 2020 admin

In vele gevallen gaat het oprichten van een vereniging met grote moeilijkheden gepaard, doch uiteindelijk komt het toch zover dat men van een begin kan spreken. Nog moeilijker is het echter een vereniging in stand te houden. Het vinden van krachten die hun vrije tijd geheel of gedeeltelijk aan het werk willen geven is verre van eenvoudig en hiermede valt of staat ten slotte een vereniging. 

Voor het Zeekadetkorps Maassluis zijn dit in de jaren van het bestaan wel de grootste moeilijkheden geweest, welke steeds hun invloed hebben doen gelden op het vormen van de zeekadetten, enz. Dank zij de gunstige ligging van onze plaats, en vooral door de grote steun van L. Smit en Co.’s Internationale Sleepdienst, kon er veel opbouwend werk worden verricht. In oktober 1949 werd door de Inspecteur van het Zeekadetkorps, de heer j. Heuseveldt, contact opgenomen met de heer P. F. W. Mouton, directeur van bovengenoemde sleepdienst. om tot oprichting van een Zeekadetkorps te Maassluis te komen. Deze nam hier en daar poolshoogte en wist een plaatselijk bestuur samen te stellen met de heren P. F. W. Mouton als voorzitter, H. Kruisinga secretaris, L. C. Kleywegt penningmeester en P. de Haas lid. Tot commandant werd benoemd de heer Th. van Gastel, bijgestaan door een bootsman van de sleepdienst, de heer j. Warre. 

Er werd een advertentie geplaatst in een te Maassluis verschijnend blad, waarop zich 24 adspirant-zeekadetten aanmeldden. Hiermede werd gestart op de zolder van een haringpakhuis. Hoewel zeer primitief, bleef de zaak draaien en onderwijl werd gezocht naar een betere gelegenheid om het korps in onder te brengen. Door het in de vaart komen van nieuwe loodsvaartuigen viel de aanacht van de commandant op de uit de vaart genomen verouderde schepen. Hij toog naar Den Haag waar hij zijn idee naar voren bracht om een dergelijk vaartuig beschikbaar te krijgen voor opleiding van de zeekadetten. Daar wist men gehoor te krijgen bij de directeur-generaal Loodswezen die toestemming verleende voor een tijdelijke overdracht van een schip. Het korps Maassluis kreeg het loodsvaartuig „Polaris” toegewezen. Hier mede was het korps een stap in de (mede richting.’

Op 1 maart 1952 werd te Maassluis in het leven geroepen de Stichting ,Zeekadetkorps Maassluis”. Natuurlijk bracht de inrichting van een dergelijk vaartuig financiële zorgen met zich mee. Door beroep te doen op de in Maassluis gevestigde bedrijven kon deze zorg aanmerkelijk worden verlicht. Het werk kon doorgaan. En het werk gaat nog door. Ons korps telt thans 36 kadetten waar boven, naast de commandant, twee officieren zijn geplaatst. Het aantal instructeurs is nog onvoldoende, doch wij hopen ook deze in de toekomst op sterkte te kunnen brengen.

Ten slotte ontvangen wij thans in alle opzichten van het Hoofdbestuur een dergelijke steun, dat ik meen daarvoor op deze plaats onze dank te moeten betuigen. Onze voorzitter, de heer P. F. W. Mouton is op 1 juni 1956 als zodanig afgetreden, wegens verhuizing naar elders. Tot zijn opvolger werd met ingang van dezelfde datum benoemd de heer A. Vink, welke thans streeft ons korps de juiste koers te laten volgen.

Een korps, dat in zijn optreden naar buiten, steeds van zijn eenvoud blijk geeft, bijna geruisloos zijn weg gaat en zich nimmer om verrichte prestaties op de borst klopt. Maar, zoals het spreekwoord zegt, .,de eenvoud is het kenmerk van het ware”. Men moet in Maassluis maar eens gaan kijken hoe men aldaar zijn opleidingsschip, de „Polaris”, weet te onderhouden. Men moet het rendement van dit kleine korps maar eens nagaan en tellen hoeveel zeekadetten jaarlijks ie weg naar zee vinden. Om ten slotte nog te weten, dat dit korps gedurende het zomerkamp 1957 bij de race om de „Blauwe wimpel” als derde uit de bus kwam .. . Sorry, Maassluis, wij wilden dit nog even opmerken.

Aldus de hoofdredactie van De Zeekadet

Contact formulier

Upload
Door uw bestanden te sturen geeft u ons, het Zeekadetkorps Nederland, het recht om de foto\'s en/of bestanden te plaatsen.

Dit is de officiële website van de stichting Zeekadetkorps Nederland over de geschiedenis van het korps.
Privacy statement & disclaimer | Sitemap | Contact