Laatste update op: 11 oktober 2020 admin

Vanaf 1955

Hoe ging het vroeger?

Wijst de jeugd de weg naar zee…

Kort na de Tweede Wereldoorlog ontstond het idee om, naar Brits voorbeeld, in Nederland een zeekadetkorps op te zetten. Grondlegger van deze nieuwe jeugdorganisatie was kapitein-luitenant ter zee A. Kroeze, die toen Hoofd van de Marinevoorlichtingsdienst was.

De doelstelling van de organisatie was en is   de jeugd de weg naar zee wijzen   in de ruimste zin van het woord.

Eerste korps

Op 18 februari 1949 is het eerste zeekadetkorps in Gouda opgericht. In november volgde de start van het Zeekadetkorps Maassluis. Daarna begonnen de zeekadetten in Amsterdam (1950), in Schiedam met het korps Jacob van Heemskerck (1951), in Arnhem met het korps Willem Ruys (1951), in IJmuiden met het korps IJmond (1952) en in Den Haag met het korps Lt.adm. Prins Bernhard (1953). Voordat in Den Haag een zeekadetkorps kwam, is er kort een korps in Scheveningen geweest.

Zeekadetkorps Nederland

De korpsen werkten onderling goed samen. Om de zaken beter te organiseren en om naar buiten toe als eenheid op te treden was echter meer nodig. De zeven  zeekadetkorpsen besloten in 1955 zich landelijk te verenigen. Op 15 oktober 1955 is de ‘Vereniging Zeekadetkorps Nederland’ (ZKKNL) opgericht. De doelstelling van de vereniging vinden we in de statuten in het taalgebruik van de vijftiger jaren:

De Vereniging heeft ten doel bij de Nederlandse jeugd belangstelling te wekken en te onderhouden voor de scheepvaart, alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt daartoe bevorderlijk kan zijn.’ 

Samenwerking

Al snel plukken de plaatselijke zeekadetkorpsen de vruchten van de nieuwe samenwerkingsvorm. Het hoofdbestuur van het Zeekadetkorps Nederland bemiddelde onder andere bij de aankoop van korpsschepen. Van de Koninklijke Marine wordt in die tijd een aantal schepen overgenomen. Namen als ‘Abraham Crijnssen’, ‘Abraham van der Hulst’ en ‘Hydrograaf’ klinken bij veel (oud-)zeekadetten nog steeds bekend in de oren. Ook organiseert de kersverse vereniging eind vijftiger jaren voor het eerst een landelijk zomerkamp, een evenement dat sindsdien jaarlijks plaatsvindt. Hierbij werd in die jaren dankbaar gebruik gemaakt van de faciliteiten van de Koninklijke Marine in de omgeving van de Loosdrechtse Plassen en in Hilversum.  In de jaren zestig komen niet veel nieuwe korpsen. In 1956 start in Groningen een korps, dat tot 1969 bestaat. Het duurde tot 1959 voordat er in de wereldhavenstad Rotterdam een zeekadetkorps de gelederen kwam versterken. In 1962 wordt een korps in de marinestad Den Helder opgericht.

Groei

Tussen 1974 en 1979 komen er vier nieuwe zeekadetkorpsen bij: Vlissingen met het korps Scheldemond (1974), Vlaardingen (1977), Alkmaar (1977), Heerhugowaard (1978) en in 1979  Hellevoetsluis. Met de toename van het aantal varende korpsschepen neemt ook de variatie van de locatie van het zomerkamp toe. Er zijn nu maar weinig waterrijke plekjes in Nederland, die niet door schepen van het ZKKNL zijn bezocht. In 1989 wordt een korps in Waalwijk opgericht. Rond de eeuwwisseling komen er weer korpsen bij: Delfzijl, Harlingen, Moerdijk  en Lemmer. De vloot werd aangevuld met enige zeegaande schepen. Dit maakte het mogelijk dat nu ook buitenlandse vlootbezoeken worden gebracht aan havens aan de Noordzee en het Kanaal. In 2011 maakten voor het eerst drie schepen gemeenschappelijk een reis naar Engeland.

Verdere groei

Tijdens het nationale zomerkamp van 2012 werd de haven van Urk aangedaan. De vloot van schepen genoot een enorme belangstellen en in 2013 werd het korps in Urk opgericht. Tijdens dit nationale ZoKa werd ook Lelystad aangedaan. Lelystad was een nieuwe haven in het ZoKa in 2018. Ook in Lelystad werd men enthousiast en in november 2018 werd het nieuwste korps opgericht. ZKK Lelystad.

Het hoofdbestuur stelt zich ten doel, in alle provincies van Nederland minimaal 2 zeekadetkorpsen te hebben. 

Contact formulier

Upload
Door uw bestanden te sturen geeft u ons, het Zeekadetkorps Nederland, het recht om de foto\'s en/of bestanden te plaatsen.

Dit is de officiële website van de stichting Zeekadetkorps Nederland over de geschiedenis van het korps.
Privacy statement & disclaimer | Sitemap | Contact