Laatste update op: 4 oktober 2020 admin

Wij zijn op zoek naar....

Lees even verder

Ambassadeur van het Zeekadetkorps Nederland

De Zeekadetkorpsen in Nederland, 20 in getal, kunnen niet succesvol zijn zonder de steun van – vooral – het maritieme bedrijfsleven in Nederland. Met name het in goede conditie én in de vaart houden van schepen, is een flinke uitdaging. U kunt daar met uw bedrijf en uw medewerkers een steentje aan bijdragen.

Daarom roepen wij u en uw collega’s op in ons jubileumjaar Ambassadeur van het Zeekadetkorps Nederland te worden.

Wat doen Ambassadeurs?
U levert met uw bedrijf diensten en producten aan de maritieme sector. Dat kan zijn de zeevaart, de binnenvaart, de Koninklijke Marine of aanverwante bedrijfstakken. Binnen uw onderneming is ook vakkennis aanwezig die voor een Zeekadetkorps van belang kan zijn. Wat voor u, uw bedrijf of uw medewerkers een “fluitje van een cent” is, kan voor een lokaal Zeekadetkorps van groot belang zijn. Wij brengen graag uw aanbod en hun vraag bij elkaar. Voor u betekent dit dat u de Zeekadetkorpsen in Nederland kunt steunen, zonder dat de gestelde vraag uw mogelijkheden overtreft.

Ook zullen wij vragen die voor alle Zeekadetkorpsen relevant zijn, zoals veillgheidszaken aan boord van onze schepen, in eerste instantie uitzetten onder onze Ambassadeurs.

Wat doet het Zeekadetkorps Nederland voor haar Ambassadeurs?
Het Hoofdbestuur van het Zeekadetkorps Nederland bemiddelt tussen vraag en aanbod. Ook maken wij een inventarisatie van het aanbod en de mogelijkheden van onze ambassadeurs. Maar we doen meer. Jaarlijks organiseren wij aan boord van een of meerdere van de korpsschepen de Ambassadeursdag zodat u minimaal een keer per jaar zelf kunt ervaren hoe het er bij ons op “de werkvloer” aan toe gaat. Natuurlijk ontvangt u daarnaast ook uitnodigingen voor relatiebijeenkomsten tijdens de Wereldhavendagen, Sail Amsterdam, Sail Den Helder en andere evenementen waaraan Zeekadetkorpsen deelnemen.

Waarom Ambassadeur worden?
Met uw ambassadeursschap levert u een bijdrage aan de instandhouding van de Zeekadetkorps in Nederland. Belangrijker nog: u levert een bijdrage aan onze Missie:

“Zeekadetkorps Nederland is een maatschappelijk relevante organisatie die jongeren helpt hun weg naar een maritieme opleiding of arbeidsplaats te vinden. Wij bieden aan boord van onze schepen daarvoor een uitdagende, gestructureerde en veilige omgeving, waarin jongeren door praktische opleidingen de kans krijgen hun talenten en competenties te ontwikkelen op basis van hun persoonlijke voorkeuren en mogelijkheden.”

Hoe succesvoller de Zeekadetkorpsen in Nederland zijn, hoe meer talentvolle jongeren zullen doorstromen naar de maritieme arbeidsmarkt en -opleidingen. Ex-zeekadetten zijn in de sector gewilde werknemers omdat ze weten en varen hebben hoe het er aan boord van een schip aan toegaat. Daarbij hebben zij in hun tijd als Zeekadet kennis opgedaan van techniek, logistiek, zeemanschap, navigatie en scheepsonderhoud.

Tenslotte. Als Ambassadeur ontvangt u een plaquette voor op de gevel of in het kantoor van uw bedrijfspand. Al uw bezoekers zien dan dat u Ambassadeur van het ZKKNL bent.

Aanmelden

Wij vragen u onderstaand in te vullen en wij nemen zo snel als mogelijk is, contact met u op.

 

 

Zeekadetkorps Nederland

De korpsen werkten onderling goed samen. Om de zaken beter te organiseren en om naar buiten toe als eenheid op te treden was echter meer nodig. De zeven  zeekadetkorpsen besloten in 1955 zich landelijk te verenigen. Op 15 oktober 1955 is de ‘Vereniging Zeekadetkorps Nederland’ (ZKKNL) opgericht. De doelstelling van de vereniging vinden we in de statuten in het taalgebruik van de vijftiger jaren:

De Vereniging heeft ten doel bij de Nederlandse jeugd belangstelling te wekken en te onderhouden voor de scheepvaart, alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt daartoe bevorderlijk kan zijn.’ 

Samenwerking

Al snel plukken de plaatselijke zeekadetkorpsen de vruchten van de nieuwe samenwerkingsvorm. Het hoofdbestuur van het Zeekadetkorps Nederland bemiddelde onder andere bij de aankoop van korpsschepen. Van de Koninklijke Marine wordt in die tijd een aantal schepen overgenomen. Namen als ‘Abraham Crijnssen’, ‘Abraham van der Hulst’ en ‘Hydrograaf’ klinken bij veel (oud-)zeekadetten nog steeds bekend in de oren. Ook organiseert de kersverse vereniging eind vijftiger jaren voor het eerst een landelijk zomerkamp, een evenement dat sindsdien jaarlijks plaatsvindt. Hierbij werd in die jaren dankbaar gebruik gemaakt van de faciliteiten van de Koninklijke Marine in de omgeving van de Loosdrechtse Plassen en in Hilversum.  In de jaren zestig komen niet veel nieuwe korpsen. In 1956 start in Groningen een korps, dat tot 1969 bestaat. Het duurde tot 1959 voordat er in de wereldhavenstad Rotterdam een zeekadetkorps de gelederen kwam versterken. In 1962 wordt een korps in de marinestad Den Helder opgericht.

Contact formulier

Upload
Door uw bestanden te sturen geeft u ons, het Zeekadetkorps Nederland, het recht om de foto\'s en/of bestanden te plaatsen.

Dit is de officiële website van de stichting Zeekadetkorps Nederland over de geschiedenis van het korps.
Privacy statement & disclaimer | Sitemap | Contact